از منو سمت راست ابتدا دسته محصول را انتخاب و سپس محصولات را در سمت چپ مشاهده نمایید برای ثبت سفارش از گزینه سفارش دهید استفاده نمایید.

هاست لینوکس ایران (cpanel)

هاست cpanel ایران 100 مگابایت

مشاهده جزییات کامل
فضا ۱۰۰MB
ترافیک ۱GB
موقعیت سرور ایران
دیتاسنتر زیرساخت
ماهانه ۳.۶۰۰ تومان
سه ماهه ۱۰.۸۰۰ تومان
شش ماهه ۱۸.۰۰۰ تومان (یک ماه رایگان)
قیمت سالانه ۳۶.۰۰۰ تومان (دو ماه رایگان)

هاست cpanel ایران 250 مگابایت

مشاهده جزییات کامل
فضا ۲۵۰MB
ترافیک ۲.۵GB
موقعیت سرور ایران
دیتاسنتر زیرساخت
ماهانه ۶.۰۰۰ تومان
سه ماهه ۱۸.۰۰۰ تومان
شش ماهه ۳۰.۰۰۰ تومان (یک ماه رایگان)
قیمت سالانه ۶۰.۰۰۰ تومان (دو ماه رایگان)

هاست cpanel ایران 500 مگابایت

مشاهده جزییات کامل
فضا ۵۰۰MB
ترافیک ۵GB
موقعیت سرور ایران
دیتاسنتر زیرساخت
ماهانه ۹.۰۰۰ تومان
سه ماهه ۲۷.۰۰۰ تومان
شش ماهه ۴۵.۰۰۰ تومان (یک ماه رایگان)
قیمت سالانه ۹۰.۰۰۰ تومان (دو ماه رایگان)

هاست cpanel ایران 1000 مگابایت

مشاهده جزییات کامل
فضا ۱۰۰۰MB
ترافیک ۱۰GB
موقعیت سرور ایران
دیتاسنتر زیرساخت
ماهانه ۱۰.۵۰۰ تومان
سه ماهه ۳۱.۵۰۰ تومان
شش ماهه ۵۲.۵۰۰ تومان (یک ماه رایگان)
قیمت سالانه ۱۰۵.۰۰۰ تومان (دو ماه رایگان)

هاست cpanel ایران 2000 مگابایت

مشاهده جزییات کامل
فضا ۲۰۰۰MB
ترافیک ۲۰GB
موقعیت سرور ایران
دیتاسنتر زیرساخت
ماهانه ۱۹.۰۰۰ تومان
سه ماهه ۵۷.۰۰۰ تومان
شش ماهه ۹۵.۰۰۰ تومان (یک ماه رایگان)
قیمت سالانه ۱۹۰.۰۰۰ تومان (دو ماه رایگان)