Aug 3rd اطلاعیه انتقال سرور

اطلاعیه انتقال سروربا توجه به وجود چندین مشکل در دیتاسنتر زیرساخت و عدم پشتیبانی مناسب این دیتاسنتر از موارد شبکه و مراکز (آی ایکس پی ها ) و ارتباط ایران با خارج و.... شرکت اندیشه مجازی جهت افزایش ... بیشتر »