⚠️ هشدار ⚠️

به اطلاع کاربران سرویس های میزبانی و نمایندگان محترم میرساند کلیه اکانت هایی که اقدام به تمدید نکرده باشند تا تاریخ (پنجشنبه 4 خرداد ماه) فرصت دارند نسبت به تمدید اشتراک یا انتقال بک آپ خود اقدام نمایند.

 یادآور میگردد بعد از تاریخ مذکور اکانت های ذکر شده از سرور حذف و غیر قابل برگشت خواهند بود و شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال اکانت های مذکور نخواهد داشت.


با احترام مدیر فنی
96/02/31

Sunday, May 21, 2017

« برگشت